Høring - Utkast til lov om ny enhet for innovasjon og internasjonalisering

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2003

  • Høringsfrist: 01.09.03 kl. 10.00