Høring — Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spørsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensyn

Kultur- og kirkedepartementet har utarbeidet et utkast til en generell kulturlov. Samtidig åpner regjeringen for at kultur kan bli grunnlovsfestet og ber om høringsinstansenes vurdering av dette.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2007