Høring - utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkekommuner for personer med funksjonsnedsettelser, m.v.

Resultat: Ot.prp.nr. 87 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring - utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser, m.v.

  • Høringsfrist: 15.03.05