Høring - utkast til ny lov om akvakultur

Høringsfrist: 24. januar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 24. januar 2005