Høring - Utlevering av opplysninger fra folkeregisteret

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist 6.februar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 06.02.2004
  • Saken er ferdigbehandlet