Høring vedr Haag-konvensjon

Utkast til Haag-konvensjon om lovvalgsregler i saker om rettigheter til verdipapirer som forvaltes av mellommennHøringsfrist 25. september 2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: