Høring vedrørende tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2004