Høring om en mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Ekspertgruppen som gikk gjennom finansieringssystemet for universiteter og høyskoler foreslo bl.a. å utrede en siteringsindikator (Hægeland m.fl. 2015 Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill). På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet leverte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) utredningen "Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator" i juni 2016. Kunnskapsdepartementet mener forslaget fra NIFU innebærer en så stor endring i publiseringsindikatoren at det må på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2017