Høring: Verdipapirisering/obligasjoner

med særskilt sikkerhet og adgangen til å hensynta motregningsavtaler ved beregning av kapitaldekningskravet - utkast til enkelte forskriftsendringer. Høringsfrist 6. oktober 2002.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: