Høring: Vigselsrett for skipsførere på norskregistrerte skip

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2011