Høring: Vigselsrett for skipsførere på norskregistrerte skip

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2011