Høring - forslag til endringer i skipsarbeidsloven - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i skipsarbeidsloven. Formålet med forslagene er å styrke arbeidstakernes rettigheter gjennom å fremme mer forutsigbare arbeidsvilkår og gi økt trygghet for arbeidstakere.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2022