Høring - Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert videre håndtering av ubåtvraket U-864

Ekspertutvalget som har vurdert videre håndtering av ubåtvraket U-864, ble satt ned 27. oktober 2020. Utvalget fikk i oppdrag å gi departementet en tilrådning om tiltak for håndtering av vraket U-864, kvikksølvlasten og kvikksølvforurenset havbunn rundt vraket. Utvalget skulle også vurdere om det finnes ny informasjon som vil innebære en endring av vurderingene av miljørisiko på lang sikt for alternativene tildekking, heving av last og heving av vrak og last, om heving av last eller vrak og last kan gjennomføres med en lavere miljørisiko på kort sikt enn det Kystverket har vurdert tidligere, og om Kystverkets anbefaling og rangering av miljøtiltak for håndtering av kvikksølvforurensningen er dekkende for en sikker ivaretagelse av miljørisiko på kort og lang sikt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2023

Vår ref.: 22/7117

Høringsbrev.pdf