Høringsbrev -endring av legemiddelforskriften — refusjonsavgift.

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 14. april 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 14.04.04