Høringsbrev – Forslag om prinsipiell endring av arbeidsledighetstrygden for fiskere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2009