Gjennomgang av straffebudene på det maritime området

Høringsbrev om redegjørelse for arbeidet med å utarbeide straffebestemmelser i spesiallovgivningen på det maritime området som forvalges av Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2008