Høring - om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2009