Høring - om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2009