Høringsmøte om stortingsmelding om digital radio

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet å utarbeide en stortingsmelding om digital radio. Departementet tar sikte på at meldingen skal ferdigstilles i løpet av 2010. I den forbindelse innkalte departementet interesserte parter til et høringsmøte tidlig i arbeidet med meldingen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2009

Høringsmøtet ble avholdt 6. oktober 2009. Departementet vil fremme en stortingsmelding i løpet av 2010.