Høring - endring av årsavgiften for finans- og sparebankstiftelsene

Finans- og sparebankstiftelsene er underlagt både Finanstilsynets og Stiftelsestilsynets ansvarsområder, og betaler full avgift til begge tilsyn. Stiftelsestilsynet har imidlertid ikke kontrolloppgaver knyttet til finans- og sparebankstiftelsene, dette er lagt til Finanstilsynet alene. Arbeidsdelingen mellom Finanstilsynets og Stiftelsestilsynet tilsier at avgiften finans- og sparebankstiftelsene betaler til Stiftelsestilsynet reduseres.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.12.2016