Høring - forslag til endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2008