Høringsnotat 04.05.1999

Høringsnotat om endringer i forskrift av 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: