Høringsnotat 06.03.2000

Fradrag i norsk skatt for skatt betalt til fremmed stat

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: