Høringsnotat 06.07.2001

Høringsnotat om forslag til endringer i reglene om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper ved formuesskatteligningen og ved fastsetting av arveavgift, og om klargjøring av tidspunktet for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer v

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: