Høringsnotat 09.03.2000

B - Overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1. januar 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: