Høringsnotat 09.06.1999

Høringsnotat om forslag til endringer i reglene om konsernbidrag og i reglene om formuesverdsettelsen av ikke-børsnoterte aksjer, samt enkelte andre endringer i skattelovgivningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: