Høringsnotat 09.07.1999

UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER VED KJØP AV VISSE TJENESTER FRA REGISTRERTE NÆRINGSDRIVENDE

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: