Høringsnotat 11.01.2000

HØRINGSNOTATKLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT - TILTAK FOR Å REDUSERE SAKSBEHANDLINGSTIDEN I KLAGENEMNDA - FORSLAG OM ENDRINGER I MERVERDIAVGIFTSLOVEN KAPITTEL XIV OG FORSKRIFT AV 19. DESEMBER 1969 OM AVGIFTSFORVALTNINGEN OG AVGIFTSKONTROLLEN OG OM KLAGEN

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: