høringsnotat 12.05.2000 (SKD I)

Vurdering av ligningsnemndenes vedtaksmyndighet ved ordinær ligning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: