Høringsnotat 12.05.2000 (SKD)

VURDERING AV LIGNINGSNEMNDENES VEDTAKSMYNDIGHET VED ORDINÆR LIGNING

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: