Høringsnotat 16.09.1999

Forskrift om endring i forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg og distribusjonsnett for naturgass

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: