høringsnotat 19.11.2001

Høringsnotat om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: