høringsnotat 20.12.2002

Forskrift om endringer i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: