Høringsnotat 22.10.1998

Høringsnotat om endringer i selskapsskattelovens regler om skattefri fusjon og fisjon som følge av nye aksjelover og ny regnskapslov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: