Høringsnotat 22.12.2000

Høringsnotat om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver etter merverdiavgiftsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: