Høringsnotat 28.02.2001

Beskatning av personer medmidlertidig opphold i utlandetHøringsnotat vedrørende endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen")

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: