Høringsnotat 3 Merverdiavgiftsreformen

utkast til forskrift om merverdiavgiftsUnntaket for omsetning av finansielle tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001