Høringsnotat 31.07.2000

Høringsnotat om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner ved skatteoppkrevernes utføring av arbeidsgiverkontroll

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: