Høringsnotat 31.10.2000

Høringsnotat om endringer av reglene om formuesbeskatning av sparebanker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: