Høringsnotat 4 Merverdiavgiftsreformen

UTKAST TIL FORSKRIFT OM REDUSERT MERVERDIAVGIFT PÅ NÆRINGSMIDLER

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001