Høringsnotat 6 Merverdiavgiftsreformen

utkast til forskrift om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001