Høringsnotat av utkast til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2012