HØRINGSNOTAT- ENDRINGER I REGELVERKET FOR FORETAKSREGISTERET, REGNSKAPSREGISTERET OG ENHETSREGISTERET

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2006