Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1378 om leges meldeplikt om unaturlig dødsfall og lignende.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008