Høringsnotat - offentlig pensjonsordning

Høringsnotat om forskriftsbestemmelser om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: