Høringsnotat om endringer i blodforskriften for å sikre tilgang på blod og blodprodukter under utbrudd av pandemisk influensa

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2009