Høringsnotat om endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdig tjenestetilbud

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i kommunehelsetjenesteloven § 2-1 om rett til helsehjelp og forslag om en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 1-3 femte ledd og sosialtjenesteloven § 4-6 om en verdig eldreomsorg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.10.2009