Høringsnotat om endringer i ligningsloven

Høringsnotat om endringer i ligningsloven ved innføring av forhåndsutfylt selvangivelse som permanent ordningResultat: Ot.prp. nr. 1(2000-2001)Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: