Høringsnotat om endringer i selskapsskattelovens

regler om skattefri fusjon og fisjon som følge av ny regnskaps- og aksjelovgivning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: