Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift 18. desember 2001 nr. 1539 om godkjenning av sykehus m.m. og om forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Resultat: Forskriftsendring er vedtatt og trådt i kraft.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010