Høringsnotat om - Lov om overtakelse av formuesposisjoner ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: