Høring om organisering av lærerutdanningene

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2002